ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ Ελεύθερος αφέθηκε ο Γιάννης Ραπτόπουλος: Versionsgeschichte

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • AktuellVorherige 11:59, 4. Dez. 2021SiobhanGilley3 Diskussion Beiträge 20.322 Bytes +20.322 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: „ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ Συκής ΛΑΤΟΜΕΙΟ Συνελήφθη Πρέκια πλακα καρυστου Πρέκια για μη κα…“